09357691535 ازمون PTE

خانه » ازمون PTE » نکات آموزشی آزمون PTE

نکات آموزشی آزمون PTE

نکات آموزش آزمون PTE

ازمون PTE با نکات بسیاری همراه است. در این نوشته که به مرور تکمیل میشود سعی شده است کلیه نکات مفید مربوط به امتحان PTE با توضیحات کامل آورده شود تا بتوانیم کمکی هرچند کوچک برای داوطلبین آزمون PTE باشیم. دانستن این نکات جایگزین کلاس PTE نمیشود ولی میتواند در پاسخگویی موثر باشد.

ازمون PTE آزمون PTE امتحان PTE تدریس PTE کلاس PTE منابع PTE

ازمون PTE

Enabling Skills

کارنامه ازمون PTE علاوه بر نمرات چهار مهارت اصلی شامل نمرات Enabling Skills نیز می باشند که عبارتند از:

 • Grammar

به معنای استفاده صحیح از قواعد زبان به منظور برقراری ارتباط مناسب.

 • Oral Fluency

به معنای بیان ساده، یکنواخت  با آهنگ طبیعی.

 • Pronunciation

به معنای صحبت  به گونه ای که برای بخش عمده ای  از استفاده کنندگان آن زبان قابل فهم باشد.

 • Vocabulary

به معنای انتخاب صحیح کلمات به گونه ای که معنا قابل فهم باشد.

 • Written discourse

به معنای ایجاد ارتباط مناسب و موثر در زبان نوشتاری به گونه ای که نوشته دارای ساختار منطقی و انسجام کلام باشد.

منظور از Content در آیتم های Speaking آزمون PTE

 • Read Aloud

تمامی لغات مندرج در متن.

 • . Repeat Sentence

کلیه کلمات بیان شده در جمله  که در توالی صحیح  بیان شود.

 • Describe Image

کلیه ی لغات, اعداد،اشکال،رنگ ها،ارتباطات نقاط مختلف بر روی نمودار و نتایج قابل ارائه.

 • Retell Lecture

کلیه ی کلمات مورد استفاده در سخنرانی اعم از کلمات کلیدی و کلمات فرعی .

لازم به ذکر است که در بخش Answer Short Question  امتحان PTE تنها ملاک ارزیابی پاسخ صحیح به پرسش است.

سوال در خصوص ازمون PTE :

#Speaking

آیا در هنگام خواندن Read Aloud در ازمون PTE تکرار کلمه ای که اشتباه خوانده شده جایز است؟

جوابخیر

به منظور پاسخ گویی به این سوال در ازمون PTE بهتر است که در ابتدا نحوه ارزیابی Read Aloud  بررسی گردد:

Content:

Each replacement, omission or insertion of a word counts as one error

Pronunciation:

۵ Native like

۴ Advanced

۳ Good

۲ Intermediate

۱ Intrusive

۰ Non-English

Oral Fluency:

۵ Native like

۴ Advanced

۳ Good

۲ Intermediate

۱ Intrusive

۰ Non-English

با توجه به نحوه ی ارزیابی این بخش از ازمون PTE، خواندن یک کلمه ی اشتباه به عنوان یک خطا در Content شناخته می شود. اما با توجه به آنکه fluency به آهنگ طبیعی صدای شما بستگی داشته، تصحیح اشتباه سبب تغییر در ریتم و کاهش نمره fluency امتحان PTE نیز می گردد.

بنابراین در صورت خواندن نادرست کلمه ای به صورت غریزی در ازمون PTE به عقب باز نگشته تا خواندن مجدد بر روی fluency  تاثیر گذار نباشد.

#سوال در خصوص ازمون PTE :

#Speaking

آیا در هنگام گفتن Repeat Sentence بیان جمله به صورت ناقص جایز است؟

جواببله

به منظور پاسخ گویی به این سوال بهتر است که در ابتدا نحوه ارزیابی Repeat Sentence در ازمون PTE بررسی گردد:

Content:

Errors = replacements, omissions and insertions only

Hesitations, filled or unfilled pauses, leading or trailing material are ignored in the scoring of content

۳ All words in the response from the prompt in the correct sequence

۲ At least 50% of words in the response from the prompt in the correct sequence

۱ Less than 50% of words in the response from the prompt in the correct sequence

۰ Almost nothing from the prompt in the response

Pronunciation:

۵ Native like

۴ Advanced

۳ Good

۲ Intermediate

۱ Intrusive

۰ Non-English

Oral Fluency:

۵ Native like

۴ Advanced

۳ Good

۲ Intermediate

۱ Intrusive

۰ Non-English

در بخش Content در ازمون PTE نحوه نمره دهی متناسب با تعداد کلماتی است که در توالی درست گفته شده  و از آن جایی که جمله ی بیان شده  از سوی شما از نظر گرامری ارزیابی نمی شود، بنابراین بایستی هر آنچه از جمله که به یاد دارید بیان کنید و به علت فراموشی بخشی از جمله سکوت نکنید. زیرا در این صورت علاوه بر Content، نمره ای از بخش Fluency وPronunciation از آزمون PTE نیز دریافت نمی نمایید. اما با ارائه بخشی از Content در توالی صحیح می توانید از نمره ی دو بخش بعدی نیز بهره مند گردید.

#سوال در خصوص ازمون PTE :

#General

منظور از این که نمره دهی ایتم های امتحان  PTE منحصر به بخش خود نیستند چیست؟

جواب- در آزمون PTE  بر خلاف آزمون IELTS که نمره دهی هر بخش توسط ایتم های همان بخش انجام می گیرد، در آزمون PTE  ممکن است ایتمی در  بیش از یک بخش ارزیابی گردد.

به طور مثال ایتم Read aloud از آیتم های بخش Speaking در ازمون PTE است اما نمره ی آن علاوه بر بخش Speaking برای بخش Reading نیز لحاظ می گردد.

آشنایی با این نوع ایتم ها بسیار حائز اهمیت بوده زیرا ارائه ی مطلوب آن ها تاثیر بالاتری بر روی نمره ی نهایی آزمون PTE گذاشته و ممکن است امکان جبران هر بخش را در بخش های دیگرفراهم آورد .(به عنوان مثال در صورتی که در بخش writing عملکرد مطلوب حاصل نشد امکان جبران آن در ایتم های بخش Listening ازمون PTE وجود دارد).

#سوال در خصوص ازمون PTE :

#General

آیا آزمون PTE نمره منفی دارد؟

جواب- بله

در میان ۲۰ ایتم ازمون PTE  که در بخش های مختلف هستند، سه عدد از این ایتم ها دارای نمره منفی می باشند که عبارتند از:

 • Multiple -choice, choose multiple answers (Reading)
 • Multiple- choice, choose multiple answers (Listening)
 • Highlight incorrect words (Listening)

اما نحوه ی محاسبه این نمره منفی چگونه است؟

۱ Each correct response

– ۱ Each incorrect response

۰ Minimum score

طبق تعریف فوق، به ازای جواب های غلط در هر سوال ازمون PTE از تعداد جواب های صحیح کاسته می شود اما در صورتی که این مجموع از صفر کم تر شود، حداقل نمره برای آن سوال همان صفر در نظر گرفته می شود. به طور مثال اگر در پاسخ به سوالی از سه ایتم اشاره شده که شامل نمره ی منفی هستند ، ۳ گزینه انتخاب شده باشند که ۲ تای آن صحیح بوده و ۱ غلط ، نمره ی آن سوال برابر با:

۲-۱=۱

۱ در نظر گرفته می شود.

اما اگر در ۳ جواب انتخاب شده ۱ صحیح و ۲ غلط انتخاب شوند:

-۲+۱=-۱

اما با توجه به آن که نمره ی شما از صفر کم تر است، نمره ی این سوال برای شما برابر صفر می باشد.

لازم به ذکر است که در ازمون PTE پاسخ های نزده به عنوان پاسخ غلط نیست.

#سوال در خصوص ازمون PTE :

#Writing

منظور از محدودیت تعداد کلمات در writing  ازمون PTE چیست؟

در سه ایتم از ایتم های امتحان PTE ، نمره ای اختصاص به تعداد کلمات نوشته شده دارد که به آن نمره ی Form می گوییم. این ایتم ها عبارتند از

Summarize Written Text

Write Essay

Summarize Spoken Text

هر یک از این ایتم ها دارای محدودیتی در تعداد کلمات نوشته شده هستند که  در جدول زیر به آن می پردازیم.

نمره ی Form محدودیت کلمه ایتم
۱: در صورتی که در یک جمله ی کامل نوشته شده باشد

۰: اگر خارج از بازه ی محدوده ی ۷۵-۵ کلمه باشد، یا در یک جمله ی کامل نوشته نشده باشد، یا خلاصه با  حروف بزرگ نوشته شده باشد

بین ۷۵-۵ کلمه Summarize Written Text
۲: نوشنه در بازه ی ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلمه باشد

۱: تعداد کلمات نوشته بین ۱۲۰ تا ۱۹۹ یا ۳۰۱ تا ۳۸۰ باشد.

۰: تعداد کلمات کم تر از ۱۲۰ یا بیشتر از ۳۸۰ باشد، یا نوشته با حروف بزرگ نوشته شده، یا با جملات بسیار کوتاه و فارغ از هر گونه علائم نگارشی باشد.

بین ۳۰۰-۲۰۰ کلمه Write Essay
۲: نوشنه در بازه ی ۵۰ تا ۷۰ کلمه باشد

۱: تعداد کلمات نوشته بین ۴۰ تا ۴۹ یا ۷۱ تا ۱۰۰ باشد.

۰: تعداد کلمات کم تر از ۴۰یا بیشتر از ۱۰۰ باشد، یا نوشته با حروف بزرگ نوشته شده، یا با جملات بسیارکوتاه فارغ از هر گونه علائم نگارشی باشد.

بین ۷۰-۵۰ کلمه Summarize Spoken Text

#سوال در خصوص ازمون PTE :

#Reading

نحوه پاسخگویی Reorder Paragraph چگونه هست؟

در ایتم Reorder Paragraph  ازمون PTE به شما تعدادی جمله از یک پاراگراف داده می شود و شما باید ترتیب صحیح این جملات را در یک پاراگراف نشان دهید. یکی از تصورات رایج در نحوه ی ارزیابی Reorder Paragraph  آن است که نمره کامل وقتی تعلق می گیرد که کلیه ی جملات در ترتیب صحیح باشند. در صورتی که طبق تعریف:

Partial credit:

۱ Each pair of correct adjacent textboxes

۰ Minimum score

به هر جفت از جملاتی که در ازمون PTE درست تشخیص داده شده اند،فارق از توالی، نمره ی ۱ و در غیر این صورت نمره ی ۰ داده میشود.

#سوال در خصوص ازمون PTE :

#Listening

آیا در WFD) Write from Dictation) میتوان کلماتی را که در املای آن ها شک داریم در چند حالت بنویسیم؟

جواب -بلی

یکی از مواردی که همواره موجب سردرگمی داوطلبین در ازمون PTE می شود آن است که آیا  WFD دارای محدودیت تعداد کلمات هست یا خیر.

مطابق نحوه ارزیابی این بخش:

۱ Each correct word spelled correctly

۰ Each incorrect or misspelled word

طبق تعریف نمره ی درست زمانی به شما تعلق میگیرد که کلمه ی درست تشخیص داده شده از نظر املایی نیز درست باشد، فارغ از اینکه توالی صحیح جمله چگونه است. در غیر این صورت برای کلمات غلط، چه از لحاظ تشخیص کلمه یا املای نادرست، در آزمون PTE نمره ای تعلق نمی گیرد.

طبق این تعریف، شما میتوانید در صورتی که در املای کلمه ای شک دارید آن را به چند حالت بنویسید.

به طور مثال اگر در املای کلمه ی review شک دارید که بدین صورت بوده یا riview، هر دو کلمه را در جمله بنویسید.

نکته ی بسیار مهم آن است که اگر چه در نحوه ارزیابی این ایتم به هیچگونه محدودیتی در تعداد کلمات اشاره نشده، اما طبق تجربه بسیاری از داوطلبان، از تکرار این روش برای بیش از ۲-۳ کلمه بپرهیزید.

#سوال در خصوص ازمون PTE :

#Speaking

منظور از قانون ۳ ثانیه در Speaking چیست؟

در بخش Speaking در ازمون PTE متناسب با نوع ایتم، همواره زمانی به شما داده میشود تا صدای شما ضبط شده و ملاک ارزیابی برای این بخش باشد. به طور مثال در بخش RA به شما حدود ۳۵ ثانیه زمان داده می شود تا متن را خوانده و یا در بخش DI، شما ۴۰ ثانیه زمان دارید تا نمودار،جدول یا تصویر مورد سوال را توضیح دهید.

بر طبق قانون ۳ ثانیه در بخش Speaking، در صورتی که سیستم در حالت ضبط صدا باشد و شما ۳ ثانیه مکث کنید، به صورتی که سیستم هیچ صدایی را ضبط نکند، زمان مربوط به آن سوال منقضی شده و سیستم اتوماتیک به سوال بعدی می رود. بنابراین همواره بایستی توجه کنیم که سکوت ما در حالت ضبط صدا بیش از ۳ ثانیه طول نکشد، مگر آنکه صحبت ما به پایان رسیده باشد. نکته مهم آن است که همواره به داوطلبین ازمون PTE توصیه ی اکید می گردد که هر گونه مکثی در هنگام صحبت با توجه به اینکه تاثیر منفی بر روی Fluency می گذارد جایز نیست، مگر در ایتم ASQ که Fluency سنجیده نمی شود.

#سوال در خصوص امتحان PTE :

#Speaking

چگونه در Repeat Sentence موفق شویم؟

یکی از مهم ترین ایتم های آزمون PTE است که تاثیر نسبتا بالایی بر روی نمره ی Speaking و Listening دارد. اما همواره داوطلبین آزمون مشکلاتی در مواجهه با این ایتم دارند . به منظور موفقیت در این ایتم رعایت این موارد به ترتیب الزامی است:

 • دانش لغت

دانش لغات شما نقشی تعیین کننده در این ایتم دارد. در صورتی که در این بخش احساس ضعف می کنید بایستی حتما برای آن برنامه ریزی کنید. در اغلب مواقع کلمات مورد استفاده در این بخش جزء کلمات عمومی و پر کاربرد هستند که مطالعه کتاب های لغت عمومی از قبیل ۵۰۴ ، Essential Words و … برای آن کافی است. به یاد داشته باشید که در حین یادگیری کلمه حتما طرز تلفظ صحیح آن را فرا گیرید.

 • تقویت Listening

به منظور تشخیص آوای کلمه در جمله لازم است تا در Listening مهارت کسب کنید.  گوش دادن به فایل های صوتی دارای متن، پادکست، فیلم ها و سریال های زبان اصلی و اخبار به شما کمک می کند تا با آوای کلمات در جمله بیشتر آشنا شوید.

 • تقویت حافظه

تقویت حافظه ی کوتاه مدت یکی از مهم ترین مهارت های مورد نیاز برای این ایتم می باشد. کسب مهارت در این بخش تدریجی است.استفاده از متون انگلیسی به همراه فایل صوتی و بازی ها و اپلیکیشن های کامپیوتری که برای تقویت حافظه طراحی شده اند در این زمینه مناسب هستند. به یاد داشته باشید که در Repeat Sentence هدف شما حفظ کلمات به صورت تک تک نیست و بایستی معنی جمله را دریافت کنید.

 • منطقی نباشید!

یکی از مشکلات اساسی داوطلبین ازمون PTE در این بخش آن است که در صورتی که کلمه یا کلماتی از جمله را فراموش می کنند، از آنجایی که بخش باقیمانده جمله ممکن است از لحاظ منطقی یا گرامری درست نباشد، سکوت می کنند و یا در ذهن خود در کنکاش یادآوری کلمات فراموش شده گرفتار می شوند که سبب از دست رفتن آهنگ گفتار یا فلوئنسی می شود. با توجه به نحوه ارزیابی این ایتم و اینکه گرامر در این بخش ارزیابی نمی شود و تنها توالی کلمات مهم هست، هر آنچه بیاد دارید را با ریتم یکنواخت بیان کنید،حتی اگر توالی کلمات بی معنی و از لحاظ گرامری غلط باشد.

سری کتابهای Grammar Practice از انتشارات  Longman شامل چهارسطح بوده و به عنوان یکی از محبوبترین و ساده ترین کتابهای گرامر در دنیا شناخته شده است. در صورتی که برای آماده سازی آزمون PTE در مبحث گرامر  احساس ضعف میکنید، این مجموعه سودمند را دانلود نمایید.

#سوال در خصوص امتحان PTE :

#Speaking

آیا درست است که الگوریتم تصحیح آزمون PTE قادر به تشخیص برخی از لهجه ها نیست؟

جواب-خیر

الگوریتم تصحیح آزمون PTE به گونه ای پرورش یافته که توانایی تشخیص لهجه را در بیش از ۱۲۰ گروه زبانی متفاوت دارا می باشد،بدین معنی که برخلاف انسان، هرگز تمایل یا تعصبی بر روی یک لهجه ی خاص ندارد. بنابراین نگرانی از این بابت که الگوریتم قادر به تشخیص لهجه ی شما نیست بی مورد است.

#سوال در خصوص امتحان PTE :

#Writing

آیا استفاده از تمپلیت برای موفقیت در بخش Writing در ازمون PTE کافی است؟

جواب- خیر

استفاده از تمپلیت برای SWT ، WE  و حتی SST  در بخش Listening در بین داوطلبان آزمون PTE امری رایج است و بسیاری از داوطلبین ملاک موفقیت در بخش writing را استفاده از تمپلیت می دانند اما با مشاهده کارنامه های متعدد بسیار دیده شده است که نمره ی Writing علیرغم استفاده از تمپلیت پایین است اما دلیل چیست؟

 • در بهترین حالت، ایتم های اصلی writing به همراه SST حدود ۵۰ درصد نمره  Writing را تامین می کنند. بنابراین برای موفقیت در Writing توجه به ایتم های دیگر آزمون همانند WFD و RWFIB بسیار ضروری است.
 • رعایت نکردن اصول گرامری مربوط به تمپلیت نیز عامل دیگری در کاهش نمره ی Writing  ازمون PTE  است . در هنگام استفاده از تمپلیت توجه کنید که جاهای خالی براساس چه گزاره ای طراحی شده. به طور مثال اگر در تمپلیتی که براساس  Noun Phrase  طراحی شده، از Verbal Phrase استفاده نمایید نمره ی گرامر و باتبع نمره ی Writing کاهش می یابد . بنابراین رعایت اصول گرامری در تکمیل تمپلیت بسیار ضروری است.
 • حفظ نبودن یا تمرین نادرست استفاده از تمپلیت باعث می شود که در روز امتحان PTE  دچار مشکل شوید. از یاد بردن تمپلیت یا بخشی از آن برای داوطلبینی که کمتر فرصت تمرین داشته اند در روز آزمون PTE  بسیار رخ می دهد. حتی بسیار دیده شده داوطلبینی که عادت به استفاده از کیبوردهای لپ تاپ داشته اند در مواجهه با کیبوردهای معمولی آزمون به علت حساسیت پایین تر این کیبوردها زمان از دست داده اند. حفظ کردن تمپلیت خالی به تنهایی کافی نبوده و بایستی بارها آن را با موضوعات مختلف تمرین و مرور کنید تا در روز امتحان PTE  دچار مشکل نشوید . همچنین در صورتی که از کیبورد لپ تاپ برای نوشتن استفاده می کنید، حتما ۱-۲ دقیقه تاخیر ناشی از تایپ با کیبوردهای معمولی را در زمان بندی لحاظ نمایید.
 • در ایتم WE به گمان بسیاری از داوطلبین ،تنها حفظ نمودن کلمات یا عبارات سنگین با توجه به موضوع داده شده کافی است. این کار اگرچه بر روی نمره Vocabulary ازمون PTE  تاثیر گذار است، اما اگر هماهنگی و تناسبی از لحاظ انسجام معنایی بین کلمات یا عبارات انتخابی نباشد در بخش Content دچار مشکل می شویم.
 • در ایتم های SWT وSST، ملاک نمره ی Content پوشش کامل متن یا سخنرانی است. اما بسیاری از داوطلبین تنها به دنبال قراردادن کلمات یا عبارات زیبا در داخل تمپلیت هستند. به طور مثال در SWT ، ممکن است یکی از پاراگرافهای مهم متن به دلیل آنکه دارای کلمه یا عبارت کلیدی زیبایی نبوده، دارای نماینده ای در میان کلمات انتخابی برای جایگزاری در تمپلیت نباشد که باعث از دست رفتن بخشی از نمره ی Content گردد. به یاد داشته باشیم که در  SWT وSST ،خلاصه شما بایستی بازتابی از کل متن یا سخنرانی باشد.

#سوال در خصوص امتحان PTE :

#Writing

آیا استفاده از تمپلیت برای بخش Writing مفید است؟

جواب

تمپلیت  شاید اولین عبارتی باشد که داوطبان در هنگام آشنایی با آزمون PTE میشنوند. استفاده از تمپلیت برای داوطلبان در بخش Speaking و Writing بسیار رایج است.

استفاده از تمپلیت برای ایتم های Writingو ایتم SST از بخش Listening دارای مزایایی است که در ذیل به آن می پردازیم:

 • هر چقدر هم که از لحاظ دانش زبان در سطح بالایی باشید، استفاده از تمپلیت به دلیل صرفه جویی در وقت مفید است. توجه کنید که بر خلاف آزمون ایلتس که برای نوشتن Essay ،چهل دقیقه فرصت دارید،در این آزمون زمان شما تنها بیست دقیقه است.
 • استفاده از تمپلیت موجب می شود که زمان بیشتری صرف ایده پردازی برای موضوع کنید. چرا که در صورت جایگذاری مناسب کلمات در تمپلیت، خیالتان از بابت گرامر و محدودیت تعداد کلمات راحت است.

اما نحوه ی حفظ نمودن تمپلیت بسیار مهم است. بارها دیده شده که داوطلبین یک یا دو روز کامل را صرف حفظ نمودن تمپلیت خالی  می کنند و بدون آن که آن را با موضوعات مختلف بنویسند و مرور کنند، به صورت جداگانه به دنبال یادگیری عبارات مرتبط با موضوعات هستند اما در روز آزمون PTE  دچار فراموشی تمپلیت یا بخشی از آن میشوند بنابراین حتما تمپلیت را با موضوعات مختلف و با جایگذاری حفظ و مرور کنید.

اشتباه دیگر ان است که در تمرینات تمپلیت خالی را حفظ نموده، اما در روز امتحان PTE به دنبال جایگذاری مستقیم عبارات در هنگام نوشتن تمپلیت هستند، اما به دلیل آن که  تمپلیت را به کمک جاهای خالی حفظ نموده اند، یا در اصلاح در حافظه با نشانه گذاری حفظ نموده اند، در روز امتحان دچار مشکل می شوند و به دلیل اضطراب ناشی از آن تمپلیت را فراموش می کنند. بسیار مهم است که استراتژی شما در روز آزمون مشخص و کاملا متناسب با نحوه ی تمرینات باشد. اگر عادت دارید که اول تمپلیت را بنویسید و بعد جاهای خالی  را با عبارات پر کنید، در روز آزمون روش  خود را تغییر ندهید.

#Writing

یکی از تفاوت های امتحان ماک PTE  و آزمون اصلی در اخطار محدودیت تعداد کلمات است.

در ازمون ماک PTE در صورتی که در  ایتم های نوشتاری  همانند Write Essay از محدودیت کلمات خارج شوید، تعداد کلمات اضافی به رنگ قرمز درآمده شما متوجه میشوید. متاسفانه بسیاری از داوطلبین به گمان اینکه در آزمون اصلی نیز این گونه است به تعداد کلمات تایپ شده که در بخش پایین مندرج است توجهی نکرده  و با خروج از محدودیت های تعریف شده نمره ی Form را از دست میدهند.

به یاد داشته باشید که برای آزمون اصلی PTE  بایستی میزان محدودیت کلمات ایتم های مرتبط را به خاطر سپرده و در حین آزمون به تعداد کلمات تایپ شده دقت کنید .

#Speaking

نحوه ی صحیح نکته برداری در Retell Lecture:

یکی از ایتم های بخش Speaking  ایتم RL  است که از لحاظ نمره دهی بر روی Listening نیز تاثیر گذار می باشد. از  آنجایی که در این ایتم گرامر مورد ارزیابی قرار نمیگیرد، استفاده از تمپلیت در این بخش مابین داوطلبان بسیار رایج است. اما اشتباهات رایج در نحوه استفاده از تمپلیت و کلید واژه ها چیست؟

 • یکی از موارد مهم در استفاده از تمپلیت رعایت اصول فلوئنسی است. بسیاری از داوطلبین ازمون PTE  به علت عدم توجه کافی و  نگرانی از کمبود وقت  جملات را به سرعت خوانده و به Intonation توجهی نمی کنند. با حفظ سرعت طبیعی خواندن خود و رعایت اوج و فرود، به تشخیص درست کلمات توسط کامپیوتر و بهبود فلوئنسی کمک کنید.
 • سعی کنید تا آنجا که میتوانید مفهموم سخنرانی را دریافت کنید.زیرا این کار به منزله ی یک بار مرور کلیدواژه های استخراج شده است و به شما کمک می کند تا در هنگام خواندن کلمات برایتان ناآشنا نبوده و تپق نزنید.
 • بد خط نباشید.بسیار دیده شده که داوطلبین به علت بدخط نوشتن کلمات در حین سخنرانی قادر به خواندن آن ها در هنگام ضبط نیستند و همین دلیل ساده سبب افت فلوئنسی می گردد. در هنگام نوشتن کلیدواژه ها دقت کرده و حتما در ۱۰ ثانیه زمان مابین اتمام سخنرانی و شروع ضبط صدا آن ها را مرور کنید.
 • فراموش نکنیم که نقش کلیدواژه های انتخابی خلاصه نمودن کل سخنرانی است. سعی کنید از تمام سخنرانی کلیدواژه دریافت نمایید.

#General

یکی از معضلات داوطلبان آزمون PTE سردرگمی در متریال ها و عضویت در گروههای مختلف آموزشی است. متاسفانه داوطلبین آزمون وقت بسیاری را صرف مقایسه منابع PTE ، تجربیات ، راهکارها و تمپلیت ها می کنند که این موضوع سبب کاهش تمرکز،  پریشانی خاطر و سردرگمی آن ها گشته و زمانی که بایستی صرف مطالعه و آماده سازی آزمون PTE  گردد، صرف امور فرعی می شود.

بنابراین لازم است تا در این قسمت به بخشی از دلایل سردرگمی و راهکارهای برون رفت از آن  بپردازیم.

 • منابع تکراری

یکی از مهمترین منابع آزمون PTE مرور و یافتن تسلط نسبی بر روی سوالات تکراری آزمون است. گروههای مختلف آموزشی همواره به دنبال نشر و باز نشر آخرین نسخه های تکراری نمونه سوالات با انگیزه های مختلف هستند. نکته ی حائز اهمیت آن است که منبع اصلی ارائه این منابع مشترک بوده و شما نیز به راحتی می توانید با پرداخت هزینه ای آخرین نسخه ی سوالات تکراری را خریداری کنید. این بدین معنی است که منابع تکراری ارائه شده در گروههای مختلف تفاوتی با یکدیگر نداشته وظیفه ی شما آن است که تنها آخرین نسخه ها را از یک منبع دانلود بفرمایید.

 • استراتژی های آزمون PTE

امتحان PTE قبل از آن که در ایران برای بحث مهاجرت به استرالیا رایج گردد، به عنوان یک آزمون آکادمیک ابتدا در میان متقاضیان تحصیل دانشجویی و سپس برای امر مهاجرت، خصوصا در کشورهای هند و چین رایج گردید.  روش ها و متدهایی که به عنوان روش های آزمون امروزه در میان ما ایرانی ها رایج است، ثمره ی کار دوستان چینی و هندی است. اما متاسفانه این روش ها در ایران به صورت ابداعی نوین و انحصاری توسط گروه یا گروههای مختلف به منظور افزایش اعتبار به داوطلبین معرفی می گردند. البته هرگز نمی توان منکر تلاش ها و زحمات بی شائبه برخی از افراد در جهت تفهیم بهتر آن ها گردید.

با مطالعه ی دقیق کتاب PTE Score Guide و درک مفاهیم آن می توان دلیل موفقیت این روش ها را دانست. این کتاب را میتوانید از کانال تلگرام PTEexam دانلود نمایید.

Enabling Skills

که معیار ارزیابی در آزمون PTE است بسیار واضح بوده و به عنوان اصول پایه ای یادگیری زبان انگلیسی در کتب آموزشی موجود است. بنابراین به فکر یادگیری تعریف درست این مفاهیم و گوش دادن به صدای افراد Native و تکرار تمرین باشید تا آنکه در گروههای مختلف به دنبال تعاریف متفاوت ، به طور مثال، برای Fluency باشید.

 • انتخاب و نحوه استفاده از تمپلیت های بخش Writing آزمون PTE

یکی از باورهای غلط که مابین داوطلبین آزمون PTE رایج شده آن است که استفاده از تمپلیت به تنهایی ضامن موفقیت در امتحان PTE می باشد، حال آن که نحوه ی درست استفاده از این تمپلیت ها به میزان سواد شما و مرور و تکرار مداوم آن بستگی دارد. به باور غلط،  تصور داوطلبین آن است که با هر سطح زبانی، بدون داشتن حتی سواد کافی در گرامر و دانش لغات  قادر به گرفتن نمره ی مطلوب در آزمون PTE هستند. این باور غلط، که نحوه ی معرفی اولیه امتحان PTE در ایران و تبلیغات به منظور جذب حداکثری در برخی گروههای تلگرامی در آن بی تاثیر نموده سبب گردیده تا بسیاری با صرف هزینه و بدون داشتن پشتوانه کافی در زبان شروع به آماده سازی خود نموده و بعد از مدتی با ضرر مالی و سرخوردگی و از همه مهم تر،با از دست زمانی که دیگر قابل جبران نیست، به نقطه ی اول باز میگردند.

بسیاری از گروههای تلگرامی بدون داشتن پیشینه ی مناسب و اطلاعات کافی، شروع به تولید تمپلیت های Writing نموده و بدون بررسی دقیق گرامری و لغوی آن ها  را در اختیار عموم قرار می دهند. نکته مهم آن است که هر تمپلیتی که دارای غلط های گرامری و لغوی باشد، قادر به تامین بخشی از نمره می باشد. اما مشکل زمانی نمود بیشتری پیدا می کند که شما، به طور مثال،به جای نیاز به نمره ۶۵، به دنبال نمره ی ۷۹ هستید و هر چه تلاش میکنید به آن نمی رسید.

بنابراین لازم است که در ابتدا سطح خود را به درستی بسنجید و با برنامه ی درست قدم در این راه بگذارید و در این مسیر دنباله روی کورکورانه به این دلیل آن که بخش کثیری از داوطلبین امتاح PTE به آن سمت حرکت می کنند درست نیست. در انتخاب تمپلیت درست بایستی دقت نمود و همواره اولین، ساده ترین و رایج ترین تمپلیت انتخاب مناسبی نیست.

چه روش هایی برای بهبود Oral Fluencyوجود دارد؟

جواب-

فلوئنسی یکی از مهمترین Enabling Skills های آزمون PTE است که تاثیر بالایی بر روی بخش Speaking دارد.

فلوئنسی در تعریف ساده به معنای آهنگ کلام و انتقال پیام است که در ذیل به بیان چند نکته درباره این موضوع می پردازیم.

یکی از مشکلات اساسی در این بخش از امتحان PTE عدم آشنایی با آوای کلمات است. ممکن است در Reading مهارت بالایی داشته باشید، اما از انجا که گوش شما به صدای شما آشنایی ندارد، اگر چه تلفظ کلمه را در ظاهر بلد هستید، در هنگام بلند خواندن کلمه، این عدم آشنایی سبب تلفظ نادرست کلمه  می گردد. بنابراین تا آنجا که می توانید متون و تمرین های این بخش را با صدای بلند انجام دهید تا گوش شما به صدایتان عادت کند.

 • تشخیص کلمه توسط سیستم در ازمون PTE

بسیاری از داوطلبین امتحان PTE به اشتباه فلوئنسی را تعبیر به  تند خواندن و تند صحبت کردن می کنند و به این دلیل سیستم قادر به تشخیص صحیح کلمات آن ها نمی گردد. فلوئنسی به معنای حفظ یکنواختی کلام و پرهیز از مکث و تغییر سرعت کلام می باشد. بنابراین بهترین سرعت خواندن و صحبت کردن برای شما همان سرعت طبیعی است که به آن عادت دارید و تا می توانید دهان خود را در هنگام قرائت باز کرده تا کلمات واضح به گوش برسد.

 • کشیدن کلمات

بسیاری از داوطلبین ازمون PTE رعایت استرس کلمات و بخش انتقال پیام را با کاهش و افزایش ناگهانی دامنه ی صدا  اشتباه می گیرند. اوج و فرودهای ناگهانی صدا با دامنه ی زیاد به هیچ عنوان در امتحانPTE پذیرفتنی نیست.

 • ترس از اشتباه خواندن

ترس از تلفظ اشتباه کلمات سبب می شود تا کلمه به کلمه با در اصطلاح شمرده شمرده بخوانید. این عامل سبب ایجاد مکث و عدم رعایت Intonation صحیح میگردد. به یاد داشته باشید که فلوئنسی به معنای آهنگ کلام است.

تکنیک سایه یا shadowing تأثیر بسیاری در مهارت‌های مکالمه و شنیداری زبان انگلیسی مخصوصا جهت تقویت حافظه ی کوتاه مدت خصوصا برای ایتم های RP و WFDدارد که در این قسمت به آن می‌پردازیم. این تکنیک را در هر زمان و مکانی می‌توان انجام داد و محدودیتی ندارد و در واقع با شنیدن هر مکالمه‌ای به زبان انگلیسی می‌توان تکنیک سایه و یا همخوانی را اجرا کرد. در ادامه با ذکر مثال به شرح بیشتر این تکنیک و روش های اجرای آن پرداخته می‌شود.

تکنیک سایه به کمک متن

تکنیک سایه همان همخوانی و تکرار بعد از شنیدن صوت می‌باشد که می‌توان به کمک متن به آن تسریع بخشید. برای شروع بهتر است متن نوشتاری مطلب را در اختیار داشته باشید. برای مثال می‌خواهید یک درس، سخنرانی، موسیقی و یا هر مطلب را به صورت صوتی و شنیداری گوش دهید. متن نوشتاری را برای کمک و حمایت تهیه کرده و هم زمان به متن و مکالمه توجه کنید. به این ترتیب ذهن بر روی موضوع متمرکز شده و توجه بیشتری خواهید داشت. در تکنیک سایه به کمک متن باید بتوانید پس از شنیدن مکالمه از روی متن با صدای بلند بخوانید و تکرار کنید. در واقع صدای گوینده را با همان لهجه تکرار کنید که البته این کار تمرکز بالایی را می‌طلبد.

تکنیک سایه بدون کمک متن

اکثر افراد بسیاری از ترانه‌ها را تنها با شنیدن و خواندن به همراه خواننده، فراگرفته و در ذهن جای می‌دهند. در تکنیک سایه بدون کمک متن نیز روال کار به همان گونه است. پس از مدتی که به مطلب مورد نظر گوش دادید می‌توانید بدون متن، مطلب را بازگو کنید. مراقب باشید ذهنتان درگیر مسائل دیگر نشود و بر روی مطلب تمرکز کنید. هر روز زمانی را به این تکنیک اختصاص دهید و شاهد پیشرفت خود باشید. در تکنیک سایه، لهجه و تلفظ به سرعت بهبود یافته و به تلفظ بومی نزدیک می‌شود. هرگاه در مکالمه به تسلط کافی رسیدید می‌توانید احساس خود را نیز در صحبت کردن دخالت دهید و همانند یک انگلیسی زبان حرف بزنید.

 

 #Writing

در هنگام استفاده از تمپلیت در Summarize Written Text به نکته زیر دقت کنید:

از آنجایی که تمپلیت های رایج مابین داوطلبین ازمون PTE دارای تعداد مشخصی جای خالی می باشند که بایستی توسط داوطلب و با توجه به مفاهیم اصلی موجود در متن پر شوند، بسیاری  از داوطلبین امتحان PTE بدون توجه به  اندازه و مفاهیم اصلی متن همواره تعداد ثابتی  content از متن برداشت کرده و در جاهای خالی قرار می دهند. حال ممکن است در این پروسه مجبور به استفاده از کلمات فرعی که دارای درجه ی پایین اهمیت هستند نیز گردند. بهتر است تمپلیت انتخابی شما به گونه ای باشد که قابلیت حذف کردن برخی از جاهای خالی را به شما بدهد. زیرا بر طبق تعریف، تعداد کلمات مندرج شما مابین ۵-۷۵ کلمه است و به طور یقین متون کوتاه تر دارای مفاهیم اصلی کم تری هستند.

*** داشتن دانش گرامر یکی از بنیادی ترین بخش های آماده سازی برای آزمون PTE است زیرا:

 • بدون داشتن دانش گرامری کافی،امکان رعایت فلوئنسی به معنای تشخیص گروه کلمات هم آوا، تشخیص ساختار جملات کوتاه و قرائت صحیح اعداد و تاریخ ها بسیار مشکل است.
 • دانش گرامری بخش لاینفک بخش ریدینگ است که بدون آن درک مطلب ناممکن است.
 • بدون داشتن دانش گرامری، با وجود یادگیری کلمات به میزان کافی، امکان تشخیص جملات ، یافتن مفاهیم اصلی در بخش لیسنسنگ ازمون PTE بسیار مشکل است.
 • امکان نوشتن رایتینگ حتی با وجود استفاده از تمپلیت بدون در اختیار داشتن دانش گرامری کافی بسیار سخت است.

دغدغه اصلی بسیاری از داوطلبین PTE آن است که نیازمند چه میزان از دانش گرامری برای امتحان PTE  بوده و چگونه می توانند در کم ترین زمان ممکن به این هدف برسند. زیرا که دانستن گرامر و داشتن دایره ی لغات کافی به عنوان پیش نیازهای اصلی هز آزمون زبان بوده و با در اختیار داشتن این دو، مسلط شدن بر سایر مهارت ها تنها نیاز به تکرار و تمرین دارد.

گروه PTEEXAM با توجه به سوابق و تجربیات فراوان در زمینه آماده سازی داوطلبان آزمون PTE  و با بررسی نقش گرامر در تک تک ایتم های  آزمون اقدام به برگزاری دوره ی فشرده و پر نشاط با محوریت آموزش مفاهیم کاربردی گرامر در آزمون PTE نموده تا به این دغدغه داوطلبین پاسخ دهد.

#Listening

چگونه در LFIB و HIW موفق شویم؟

 • در LFIB ، در هنگام گوش کردن به متن، هرگز به دنبال تایپ همزمان در جاهای خالی نباشید. زیرا این کار سبب جا ماندن شما از متن می گردد. بنابراین کلمات را بر روی کاغذ نوشته و بعد از اتمام فایل صوتی، درباره ی املای کلمات تصمیم بگیرید.
 • سعی کنید کلمات را به ترتیب جاهای خالی بر روی کاغذ بنویسید و در صورتی که متوجه کلمه ای نشدید، با قرار دادن خط یا نشانه ای مشخص کنید که کدام جای خالی را از دست دادید.
 • گاها پیش می آید که در بخش LFIB ازمون PTE به دلیل تلفظ نادرست و سریع کلمه ای تشخیص آن برای شما مشکل بوده اما آوای کلمه را تشخیص داده اید. در چنین شرایطی می توانید با نوشتن آوا حتی به صورت فارسی به خود این فرصت را داده تا با استفاده از متن، کلمه را تشخیص دهید.
 •  استفاده از متن برای تشخیص کلماتی که از لحاظ گرامری به آن ها شک دارید بسیارمفید است. به طور مثال برای تشخیص مفرد یا جمع بودن کلمه می توانید به متن مراجعه و از لحاظ گرامری آن را چک کنید.
 • بر طبق تجربه ،در HIW دیده شده که برای برخی داوطلبین ازمون PTE تشخیص تناقض گفتاری با شنیداری از تشخیص تناقض بینایی با شنیداری سریع تر رخ می دهد، بدین معنی که در هنگامی که داوطلب امتحان PTE همزمان با فایل صوتی شروع به خواندن متن با صدای آهسته می کند عملکرد بهتری نسبت به حالتی که متن را تنها با چشم دنبال و فایل صوتی را گوش میکند دارد.
 • بهترین تمرین برای تقویت LFIB و HIW برای ازمون PTE ، حتی اگر اسکیل لیسنینگ شما در حد مطلوبی است، نگاه کردن به فیلم و سخنرانی با استفاده از زیرنویس انگلیسی است. زیرا اینکار سبب می شود که علاوه بر آشنایی با لهجه های مختلف،توانایی دنبال کردن متون را با چشم داشته باشید. خواندن متون استاندارد ریدینگ به همراه فایل صوتی در این بخش کمک چندانی به شما نمی کند، زیرا که در این متون گوینده با لهجه ی استاندارد انگلیسی صحبت می کند،حال آن که در ازمون PTE ممکن است که این گونه نباشد. گوش کردن به سخنرانی های TED به همراه زیرنویس در این بخش بسیار مفید است.

#General

کالوکیشن چیست؟

فرهنگ لغات، کالوکیشن را اینگونه تعریف می نماید:

ھم نشینی واژگان عبارت است از وقوع نسبتا پیش بینی شده ی واژگان معین در کنار یکدیگر.

تنها این ترکیبها هستند که از نظر یک فرد انگلیسی زبان طبیعی به نظر می رسد و مورد استفاده قرار میگیرد. لذا، در صورت استفاده از کلمات دیگر به جای این ترکیبهای درست این ترکیب ها یا عبارات ممکن است غیرعادی یا حتی «نادرست» باشند.

به کار بردن ترکیب های ثابت و پیشرفته تر در زبان انگلیسی یکی از نشانه های زبان آموزان سطح پیشرفته زبان انگلیسی است.

با آموختن کالوکیشن ها شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از زبان انگلیسی استفاده نمایید و از سویی دیگر می توانید آنچه که قصد بیانش را دارید (از توصیف یک اتفاق یا شرح حال خود) به شکلی متنوع ، زیبا و همواره صحیح به زبان انگلیسی بیان نمایید و همیشه راهها و کلمات و صفات مختلف و متنوعی را برای منظورهای مختلف در ذهن دارید.

همچنین، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است ، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب ها را راحت تر از کلمات تکی و مجزا به خاطر میسپارد.

به عنوان مثال در انگلیسی نرمال،برای گفتن عبارت “عکس گرفتن” همواره از کنار هم قرار دادن فعل take و اسم picture به صورت “take picture” استفاده میشود،

حال اگر بجای آن مثلا از عبارت “make picture” استفاه شود، قطعا نادرست خواهد بود.

در آزمون PTE از کالوکیشن ها استفاده فراوانی در بخش ریدینگ و رایتینگ  می شود. در بخش ریدینگ امتحان PTE ، موفقیت در ایتم های RFIB و RWFIB وابسته به دانستن کالوکیشن می باشد و در بخش رایتینگ به منظور پر کردن جاهای خالی تمپلیت با عبارات مناسب نیازمند استفاده از کالوکیشن های مناسب هستیم.

برای بسیاری از داوطلبین ازمون PTE که دارای سطح زبان مطلوبی هستند ، بسیاری از کالوکیشن های رایج آشنا بوده  و  در این بخش لازم نیست که به حفظ کردن کالوکیشن ها بپردازید زیرا بهتر است که کالوکیشن ها را در متن دیده و از این طریق به ترکیب ها آشنایی پیدا کنید.

به زودی به سوالات دیگر مانند سوالات زیر پاسخ داده خواهد شد:

آیا میتوانیم به صورت همزمان دو ازمون PTE را ثبت نام کنیم؟

چه عواملی سبب کاهش نمره fluency می گردد؟

منظور از partial credit در ارزیابی چیست؟

آیا زمانبندی بخش ریدینگ همانند دو بخش دیگر است؟

نحوه زمانبندی li چگونه است؟

نحوه ارسال نمرات pte چگونه است؟

سایت های مفید برای آزمون pte  کدام ها هستند؟

آیا در هنگام پخش میتوانیم دکمه ی بعد را فشار دهیم؟

آیا آزمون pte دکمه ی previous دارد؟

آیا ماک آزمون pte  در ایران برگزار می شود؟

ازمون PTE آزمون PTE کلاس PTE کارنامه PTE امتحان PTE

به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۴۴۸۱۶۵۵۳ تماس بگیرید.

جهت دریافت مطالب آموزشی، در کانال تلگرام PTEexam  و پیج اینستاگرام عضو شوید.

جهت آشنایی با تکنیک های پاسخگویی به سوالات به این بخش مراجعه نمائید.

جهت آگاهی از برنامه کلاس های گروهی به این قسمت مراجعه نمائید.

به منظور کسب اطلاعات کلی در خصوص ازمون PTE میتوانید سایت اصلی را مطالعه کنید.